De kinderen van de derde klas trokken met z’n allen naar het bos. Allereerst werd er een heuse bosbingo georganiseerd. Vervolgens gingen de kinderen in kleine groepjes op zoek naar verschillende bladeren en insecten.