Alle leerlingen gaan 2-wekelijks zwemmen vanaf de derde kleuterklas. Voor kinderen van 1L en 2L is een zwembeurt 25 minuten in het water, zij zwemmen een heel schooljaar. Alle andere kinderen hebben een zwembeurt van 50 minuten in het water. De derde kleuterklas maakt hier een heel jaar gebruik van. Het derde  tot zesde leerjaar een half jaar.

Tijdens het schooljaar worden zwemproeven afgenomen die bepalen of de leerling voldoende zwemvaardigheid heeft bereikt en kan doorschuiven naar het volgende niveau. De ouders krijgen een zwembrevetje bij het rapport. Op het einde van het schooljaar kunnen kinderen een officieel zwembrevet (BLOSO) behalen.

 Voor de Bloso-normen zie http://www.belswim.be/index.php?page=zwembrevetten

Zwemgroepen

zwemgroepbegeleiderhoofddoelwanneer
kleuterzwemmen (3 KK)juf Nathalie en juf Annwatergewenningvrijdag pare week
kikkervisjesjuf Kellywatergewenning – drijfvermogenwoensdag pare week
beversjuf Sindydrijfvermogen – schoolslagwoensdag pare week
zilvervisjesjuf Steffiverfijning schoolslag – 25mdinsdag onpare week (sept. – dec.)
goudvisjesmeester Ericlangere afstand – andere zwemslagendinsdag onpare week (sept. – dec.)
dolfijnenjuf Elsduiken – verschillende zwemslagendinsdag onpare week (jan. – jun.)
flippersjuf Martineverschillende zwemslagen – uithoudingdinsdag onpare week (jan. – jun.)