Het oudercomité is er voor en door ons, ouders.

Ouders onder elkaar geven vaak verschillende ideeën en het is net in die ideeën dat de school geïnteresseerd is. Alle voorstellen worden steeds in groep en samen met directie en leerkrachten besproken. Voor- en nadelen worden tegen elkaar afgewogen om zo tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Elke verbetering die kan worden aangebracht om het onze kids zo leuk mogelijk te maken op school, is het waard. We zijn bereid om hier onze financiële steun aan te geven. De opbrengst van de schoolactiviteiten wordt immers besteed aan een bepaald doel, nodig om verbeteringen aan te brengen of om gewoonweg de ‘financiële steuntjes in de rug’ te kunnen toekennen die reeds jaren op ons programma staan. Zo worden, bijvoorbeeld, de bussen tijdens schoolreizen steeds door ons bekostigd!

Een vzw

Sinds enkele jaren is het oudercomité een heuse vzw geworden!

De afgelopen jaren hebben we erg aan een weg getimmerd om alle schoolactiviteiten op een vlotte en aangename manier voor te bereiden en te ondersteunen. We werkten daarbij erg gestructureerd. De omschakeling naar een vzw is hieruit logisch voortgevloeid.

Werkgroep

Maar het oudercomité alleen is niet voldoende: ook op jullie hulp blijven we rekenen! Iedereen die ook maar even kan helpen tijdens de ene of de andere activiteit is steeds welkom! In dat opzicht bestaat er sinds vorig jaar een ‘werkgroep’, in de letterlijke zin van het woord. Deze groep wordt per mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Zo bereiken we sneller gemotiveerde vrijwilligers.

Als iedereen een beetje helpt waar hij of zij kan, maakt dit het voor iedereen wat aangenamer! Want ja, ik geef toe, het is vaak hard werken. Maar in de overtuiging dat dit allemaal ten goede komt, ook van mijn eigen kinderen, maak ik er graag (veel) tijd voor vrij. Samenwerken met een toffe groep en kunnen werken ten voordele van je kids, dient het nog leuker?

Mijn kinderen zijn er ondertussen wel trots op dat ik als werkende mama ook nog tijd vrij maak om op hún school te helpen, waarna zij er dan weer van kunnen profiteren als ze weer iets nieuw krijgen! Die lachende gezichten zijn me alles waard! Dus, laat die afwas, kuis of strijk staan (die loopt heus niet weg) en kom bij het oudercomité of schrijf je in voor de werkgroep en ondersteun samen met ons de schoolactiviteiten. Ook úw kind wordt er beter van!

Met vriendelijke groeten,

Ine
oud-voorzitter Oudercomité De Spiegel vzw

Oudercomité De Spiegel vzw

Voorzitter: Frauke Van den Wyngaert

Secretaris: Kristel Donders

Penningmeester: Eva Stroobants