Onder een stralende zon speelden de leerlingen van het derde leerjaar spelletjes om de leerstof van spelling en rekenen te herhalen.